Michoel & Bremans, Geassocieerde notarissen te Hoogstraten

 

Michoel & Bremans

Geassocieerde notarissen te Hoogstraten

 

Michoel & Bremans

Burgemeester J. Van Aperenstraat 8
2320 Hoogstraten
Tel. (03) 314.51.77
Fax. (03) 314.65.56

BV
BTW BE 0863358693
RPR Antwerpen
Verzekeringen van het Notariaat cv
Ingeschreven in het Genootschap van notarissen van de provincie Antwerpen

 
Maak online uw afspraak
 

Filip MICHOEL
Geassocieerd notaris

filip(plaats the 'at' sign hier)notaris-michoel.be

Filip MICHOEL

Olivier BREMANS
Geassocieerd notaris

olivier(plaats the 'at' sign hier)notaris-michoel.be

Olivier BREMANS

Ann DE GOLS
Licentiate in het notariaat

ann(plaats the 'at' sign hier)notaris-michoel.be
Tel. 03/340.20.36

woensdag afwezig

Ann DE GOLS

Birgit VAN TICHELEN
Master in het notariaat

birgit(plaats the 'at' sign hier)notaris-michoel.be
Tel. 03/340.20.38

Birgit VAN TICHELEN

Leen SMOUTS
Master in het notariaat

leen(plaats the 'at' sign hier)notaris-michoel.be
Tel. 03/500.50.83

donderdagnamiddag telefonisch niet bereikbaar

Leen SMOUTS

Francesca PAPASIDERIS
Licentiate in de rechten

francesca(plaats the 'at' sign hier)notaris-michoel.be
Tel. 03/550.45.45

Francesca PAPASIDERIS

Jasmine BROSENS
Master in het notariaat

jasmine(plaats the 'at' sign hier)notaris-michoel.be
Tel. 03/340.20.34

donderdagnamiddag telefonisch niet bereikbaar

Jasmine BROSENS

Elize HENS
Master in het notariaat

elize(plaats the 'at' sign hier)notaris-michoel.be
Tel. 03/340.20.32

vrijdag telefonisch niet bereikbaar

Elize HENS

Kaat VERMEEREN
Master in het notariaat
Erkend bemiddelaar

kaat(plaats the 'at' sign hier)notaris-michoel.be
Tel. 03/295.17.17

vrijdag afwezig

Kaat VERMEEREN

Ellen FEYENS
Master in de rechten

ellen(plaats the 'at' sign hier)notaris-michoel.be
Tel. 03/339.29.70

vrijdagnamiddag afwezig

Michiel DE FOER
Master in het notariaat

michiel(plaats the 'at' sign hier)notaris-michoel.be
Tel. 03/339.29.71

Saskia VERMEIREN
Notarieel medewerkster

saskia(plaats the 'at' sign hier)notaris-michoel.be
Tel. 03/340.20.35

woensdag en vrijdag afwezig

Saskia VERMEIREN

Veerle GRUYAERT
Notarieel medewerkster

veerle(plaats the 'at' sign hier)notaris-michoel.be
Tel. 03/314.51.77

woensdagnamiddag en vrijdagnamiddag afwezig

Veerle GRUYAERT

Gertjan PEETERS
Notarieel medewerker

gertjan(plaats the 'at' sign hier)notaris-michoel.be
Tel. 03/340.20.39

Gertjan PEETERS

Sofie DERYCKER
Notarieel medewerkster

sofie(plaats the 'at' sign hier)notaris-michoel.be
Tel. 03/340.20.37

woensdag afwezig

Sofie DERYCKER

Hilde EECKHOUT
Notarieel medewerkster

hilde(plaats the 'at' sign hier)notaris-michoel.be
Tel. 03/340.20.33

dinsdagnamiddag, woensdagnamiddag en donderdagnamiddag afwezig

Hilde EECKHOUT

Kathleen LEEMANS
Notarieel medewerkster

kathleen(plaats the 'at' sign hier)notaris-michoel.be
Tel. 03/314.51.77

woensdagvoormiddag, donderdag en vrijdagnamiddag afwezig

Kathleen LEEMANS
 

Immo

Uit de hand verkoop € 441.000

Grond
Langedreef
2310 Rijkevorsel

Online verkoop € 135.000

Huis
Hoogakkers 34
2370 Arendonk

Uit de hand verkoop € 206.000

Grond
Gansheideweg
2310 Rijkevorsel

Uit de hand verkoop € 137.500

Grond
Blauwe Kei
2381 Ravels

Uit de hand verkoop € 137.500

Grond
Blauwe Kei
2381 Ravels

 

Een testament opstellen: hoe begin je er aan?

30 januari 2023

Ontdek onze videotip!

Een testament is een belangrijk instrument om te bepalen hoe je erfenis moet verdeeld worden, eenmaal je er niet meer bent. Waarop moet je letten bij het (laten) opstellen van een testament? Bekijk onze Notaristip!

Bron: Fednot

Wat betekent "reservataire erfgenaam"?

27 januari 2023

Ons erfrecht is zo opgebouwd dat sommige personen in ons gezin extra worden beschermd. Deze personen zullen altijd van je erven; je kan ze niet zomaar onterven via bv. een testament. Ze hebben recht op een "reservatair erfdeel". Deze beschermde erfgenamen zijn:

- De kinderen

- De langstlevende echtgenoot. 

De kinderen

Kinderen hebben in ons erfrecht samen recht op de helft van je nalatenschap. Hoeveel elk kind minimaal moet erven, hangt af van het aantal kinderen.

  • Is er één kind, dan bedraagt het reservatair erfdeel van het kind de helft van de nalatenschap;
  • zijn er twee kinderen, dan hebben ze elk recht op 1/4de
  • zijn er drie kinderen, dan hebben ze elk recht op 1/6de
  • ... 

Over de andere helft van de nalantenschap kan je vrij beschikken (via testament of via een schenking). We noemen dit het 'beschikbaar deel'. 

Als een kind te weing zou krijgen omdat er bijvoorbeeld te veel werd geschonken aan een andere persoon, kan het benadeelde kind een vordering tot inkorting instellen. Dit is een procedure waarbij het kind kan vragen dat zijn erfdeel wordt vervolledigd tot zijn wettelijk minimum. Een kind kan ook kiezen om deze procedure niet in te stellen. 

De langstlevende echtgeno(o)t(e)

Ook de getrouwde partner geniet van een bijzondere bescherming in ons erfrecht. Wettelijk gezien erft de langstlevende de hele nalatenschap in vruchtgebruik. Een getrouwde persoon kan uiteraard schenken of een testament opstellen in het voordeel van andere mensen. Het reservatair deel - dus wat een getrouwde persoon altijd minstens erft - bedraagt ofwel de gezinswoning in vruchtgebruik (concrete reserve), ofwel de helft van de nalatenschap in vruchtgebruik (abstracte reserve). De langstlevende heeft de keuze.

Slechts in uitzonderlijke gevallen kan een getrouwde partner onterfd worden (bv. in het geval de partners al een lange tijd apart leven of zich in een echtscheidingsprocedure bevinden en dit zo regelen in de echtscheidingsovereenkomst). 

Hebben ouders recht op een 'reservatair erfdeel'? 

Nee. Ouders kunnen erven als er geen kinderen zijn, maar hun wettelijk erfdeel kan ontnomen worden door bv. een testament op te stellen of te schenken in het voordeel van iemand anders. 

Heeft een wettelijk samenwonende partner recht op een 'reservatair erdeel'? 

Nee. Enkel getrouwde partners zijn beschermd. Een wettelijk samenwonende partner heeft wettelijk gezien recht op het vruchtgebruik van de gezinswoning, maar dit kan dus ontnomen worden via bijvoorbeeld een testament.

Bron: Fednot

Nieuwe brochure voor bewindvoerders

25 januari 2023

Nieuwe publicatie van de Koning Boudewijnstichting

Als iemand geen beslissingen meer kan nemen over zijn vermogen of over zichtzelf, kan het bewind een oplossing zijn om de deze persoon beter te beschermen. De rechter stelt dan een bewindvoerder aan die de persoon helpt met deze beslissingen of ze in zijn plaats kan nemen. De bewindvoerder kan een professional zijn, maar ook een partner, een (naast) familielid, een buur of een goede kennis. Beroep doen op een bewindvoerder is een ingrijpende en soms emotionele beslissing.

Veel mensen overwegen om de taak als bewindvoerder op te nemen, maar ze schrikken terug voor deze rol. Ze zitten met vragen. Wat is gerechtelijke bescherming?  Wat doet een bewindvoerder? Hoe verloopt heel dat proces? Wat als de beschermde persoon niet wil meewerken? Op deze en andere vragen biedt deze praktische eerstelijnsgids een antwoord.

Deze publicatie is een initiatief van de Koning Boudewijnstichting en de Federatie van het Notariaat in samenwerking met de FOD Justitie.

Vind hier de brochure voor bewindvoerders

Bron: Fednot

 
 
 

Michoel & Bremans

Burgemeester J. Van Aperenstraat 8
2320 Hoogstraten
Tel. (03) 314.51.77
Fax. (03) 314.65.56

 

Openingsuren
 

Ons kantoor is momenteel gesloten

M 09:00 >  12:00   13:30 > 17:30  
D 09:00 >  12:00   13:30 > 17:30  
W 09:00 >  12:00   13:30 > 17:30  
D 09:00 >  12:00   13:30 > 17:30  
V 09:00 >  12:00   Gesloten deuren  
Z gesloten  
Historiek ONLINE AFSPRAAK

Historiek

Opvolgers van:

Meester Jan MICHOEL

Meester Jean-Paul Van Ussel

Meester Juliaan MICHOEL

Verlofperiodes

 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan info@privanot.be .